Startsida
   Sminket Stockholms frilanspool

Många av Sminket Stockholms medarbetande frilansare har mellan 10 och 20 års branscherfarenhet och har vana från TV-produktion, reklamfilm och fotograferingar och några är nyutbildade. Flera av dem har jag jobbat med i många år, bl.a. på TV4. Ibland krävs mer erfarenhet och kunskap och ibland räcker det med mindre. Jag bokar rätt person till er produktion utefter behov, budget och önskemål.

"Livet består inte av att ha bra kort på hand, utan av att spela dem man har väl"
(Josh Billings)

Sminket Stockholm AB     -     0708 - 64 68 00     -     sminket.stockholm@telia.com
Skapad av Webbia